KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GİRİŞ/1

Kişisel verilerin korunması kanunu 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Böylece özel sektör ve kamu sektörleri için artık bu kanun işlerlik kazanmıştır. Kanun kişisel verilerin işlenmesini yasaklamamakla beraber, bu kişisel verilerin belli başlı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından işlenmesini konu edinmektedir. KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veriye kişisel veri denilmektedir.Okumaya devam edin “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GİRİŞ/1”

İŞ HAYATINDA TAKTİKLER

Tipe bakma akılcı davran!Ancak Algıyı yönetmezsen seçilemezsin!Her gün bir paragraf yazıyı dışından okuyarak hitabetini güçlendirebilirsin.Kavga eder gibi/alçak sesle/ gülerek/ bir şeyi anlatmayı deneyin ve okumayı deneyiniz. Hakimin karşısında bu şekilde derdinizi anlatmalısınız. Eğer karşı tarafta etkili olmak isityorsanız iş görüşmelerinde de bu yolu kullanabilirsiniz.En yumuşak ses tonununuzu bulmalısınız güler yüz ekleyerek ve bu şekilde günOkumaya devam edin “İŞ HAYATINDA TAKTİKLER”

SERİ MUHAKEME

Seri muhakeme tüm dünya hukuklarında hızla uygulanmaktadır.7188 sayılı kanun ile ceza hukuku yeni bir kuruma geçiş yapmıştır. Bu müessesenin ismi seri muhakemedir.7188 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten önce alternatif sistemler üst üste binmekteydi. Bu durum da birçok oruna neden olmaktaydı. Ön ödeme, ön ödeme olmadığı takdirde uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi sistemleri denedikten sonraOkumaya devam edin “SERİ MUHAKEME”

İHBAR TAZMİNATI

İHBAR TAZMİNATI Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı 6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 hafta 2 Haftalık Ücret 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta 4 Haftalık Ücret 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 hafta 6 Haftalık Ücret 3 yıldan fazla olan çalışma dönemiOkumaya devam edin “İHBAR TAZMİNATI”

Hukukun temeline inebilmek ve hukukçu düşünce yapısına sahip olabilmek için kurumsal bir kimlik oluşturmak gerekmektedir. Kurumsal kimliği oluşturabilmek için ise hukukçu düşünce yapısını hayatın her alanına yedirebilmek gerekecektir. Hukuk hem yeterince soyut hem de somut bir sosyal bilim dalıdır. Hukuk hem her yerdedir hem de görünmezdir. Ben bir hukukçu isem babamın hukukçu kızı olmaktan, okuldaOkumaya devam edin

İŞ KAZASINDA HUKUKİ SORUMLULUK

İş ve Gk m. 3/1-g’ye göre iş kazası, ‘İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı’ ifade eder. İş kazalarında hukuki sorumluluğun kaynağı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu farklı görüşler şu şekilde ifade edilebilir:  1) İş kazalarında haksız fiil sorumluluğu bulunmaktadır.Okumaya devam edin “İŞ KAZASINDA HUKUKİ SORUMLULUK”

Kıdem Tazminatı

Koşulları Kıdem Koşulu; İşyerinde En Az Bir Yıl Çalışmış Olmalı (Nisbi emredici koşul olup, sözleşme ile daha aza çekilebilir) İş Akdinin Kanunda Öngörülen Nedenlerle (Haklı Sebeplerle) Feshedilmiş Olması İşçi Tarafından; Haklı Sebep İş Sözleşmesinin Emeklilik Nedeniyle Sona Ermesi İş Sözleşmesinin Askerlik Nedeniyle Sona Ermesi İş Sözleşmesinin İşçinin Ölümü Nedeniyle Sona Ermesi İş Sözleşmesinin Kadın İşçiOkumaya devam edin “Kıdem Tazminatı”

Web sitenizi WordPress.com' da kurun
Başla